ใช้ยาเกินความจำเป็น นำไปสู่การดื้อยา


ใช้ยาเกินความจำเป็น นำไปสู่การดื้อยา
“ในช่วงเวลานี้เชื้อโรคดื้อยาออกจะเยอะแยะ ภาคใต้พบคนเจ็บด้วยวัณโรคดื้อยาทุกประเภท ค่ารักษาพยาบาลตกราว 2 ล้านบาทต่อคน อัตราการหายจากโรค 30% ต้นเหตุสำคัญๆ มีเหตุที่เกิดจากการใช้ยาปฏิชีวนะระดับชุมชนอย่างไม่เหมาะสม
หัวข้อนี้มีผลต่อระบบงบประมาณด้วย จากพันกว่าบาทเป็นสามพันกว่าบาทต่อหัว ภายใต้งบประมาณเท่านี้ เกินครึ่งเป็นค่ายา เพราะฉะนั้นประเด็นนี้จึงมีความสำคัญจำต้องช่วยเหลือให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นมาเลย”

การใช้ยาอย่างผิดๆ จำต้องสมควร ได้รับการแก้ปัญหา
ปัญหา “การใช้ยาอย่างผิดจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข” บางทีอาจเกิดเรื่องที่ฟังแล้วคิดว่าไม่รุนแรง ถ้าหากในทางปฏิบัตินั้นเกิดเรื่องที่มีผลเสียเป็นอย่างมากอีกทั้งกับสุขภาพราษฎรและก็ระบบงบประมาณ ทั้งยังการจัดการหัวข้อนี้ก็ยากยิ่ง ร่างความเห็นชอบนี้ก็เลยนำเสนอภาพรวมทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำ กึ่งกลางน้ำ ปลายน้ำ โดยการสร้างสามัญสำนึกที่ดีและการตระหนักทราบของแต่ละบุคคล การจัดการจัดแจงระบบยาที่ดี รวมทั้งการควบคุมติดตามอย่างมีคุณภาพ

หัวข้อนี้ไม่เพียงแค่เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทย แต่ว่าคือปัญหาที่ต้องร่วมการแก้ องค์การอนามัยโลกเผยว่า จำนวนร้อยละกว่า 50 ของการใช้ยาในประเทศกำลังพัฒนาเป็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เสียเปล่า

ดังนั้น ปัญหาด้านการใช้ยาไม่สมเหตุผลที่พบมาก ยกตัวอย่างเช่น จากผู้ให้บริการที่อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการสั่งยาไม่เป็นไปตามกรรมวิธีรักษา หรือสาเหตุจากคนเจ็บในหลายสาเหตุมีการใช้ยาหลายขนานด้วยกัน มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้เกิดการดื้อยาขึ้น การใช้ยาฉีดเกินจำเป็นในขณะที่สามารถใช้ยาใช้ภายนอกทดแทนได้ และการซื้อยามารับประทานเองจากร้านชำ และอื่นๆอีกมากมาย

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร