โรคใหม่ที่น่ากลัว

โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีหลายชนิดมีหลายโรค  แต่โรคเหล่านั้นมียาและมีวัคซีนป้องกันแล้วเพราะระบาดมานาน  แต่มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ยังหายาและวัคซีนป้องกันไม่ได้  คือ  โรคโควิด 19

มีโรคหลายชนิดที่ทำให้ผู้คนเจ็บป่วยทั้งที่รักษาหายได้ในเวลาสั้น  รวมทั้งมีโรคติดต่ออีกหลายโรคที่การรักษาต้องใช้เวลานาน  รวมทั้งโรคใหม่ที่เกิดขึ้นนอกจากจะแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วแล้ว  การรักษาก็หายยากต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย 

และที่สำคัญตอนนี้ไม่มียารักษาให้หายขาดรวมทั้งไม่มีวัคซีนป้องกัน  ผู้ที่ได้รับเชื้อทางโรงพยาบาลรักษาตามอาการ  เพียงแค่ยับยั้งไม่ให้เชื้อรุนแรง  หากผู้ป่วยได้รับเชื้อจำนวนมากร่างกายอ่อนแอรวมทั้งมีโรคประจำตัวร่วมด้วย 

การักษาจะใช้เวลานานเป็นเดือนหรือสองเดือนกว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้  บางรายโชคร้ายเชื้อโรคร้ายลงที่ปอด  ทำลายระบบการหายใจและยิ่งผู้ป่วยมีโรคประจำตัว  เช่นโรคเบาหวาน  โรคหัวใจ  ความดัน  อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

วิธีการรักษาให้หายขาดไม่มี  เพียงแค่ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของทางการแพทย์  รัฐบาลประกาศแจ้งเตือนตามข่าวสารต่างๆมากมายรวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็แจ้งเตือนเสมอ  ให้ทุกคนเฝ้าระวัง  ดูแลตัวเองด้วยการออกไปไหนมาไหนให้สวมหน้ากาก

  ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย  ซึ่งตอนนี้หน้ากากอนามัยจะค่อยข้างหายากและมีราคาสูง  หน้ากากผ้าคือทางเลือกที่ดีในการที่จะออกมาข้างนอก  ทั้งมาตลาดมาทำงาน  ช่วงนี้ไม่จำเป็นก็งดการออกไปเที่ยวก่อน  รวมทั้งต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆหากออกข้างนอก  จับหรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น  ล้างสบู่ต้องล้างให้ถูกวิธีล้างให้นาน  ถ้าไม่สะดวกในการล้างมือก็ให้ซื้อเสปย์หรือเจลแอลกอฮอล์พกติดตัวไว้ตลอดเวลา  

ทางหน่วยงานต่างก็แจ้งให้ทุกคนเฝ้าระวังเว้นระยะห่างการอยู่ร่วมกันตลอด  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงอาการของโรคโควิด19  คือ หากพบว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวมีอาการเป็นไข้ คล้ายไข้อหวัดมีน้ำมูก  ตัวร้อนสูงกว่า 37.5 องศา มีอาการไอแห้งร่วมด้วย  ร่างกายอ่อนเพลีย  ปวดตามตัว เจ็บคอ  ปวดศีรษะ  ท้องเสีย  รวมทั้งสูญเสียการดมกลิ่นเปลี่ยนไป 

หากพบอาการ  2- 3  อย่าง  ให้กักตัวเองก่อนป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับคนในบ้าน  หากอาการไม่ดีขึ้น  ภายใน สองถึงสามวันควรไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด  เพื่อที่จะหาวิธีรักษาป้องกันยับยั้งไม่ให้เชื้อรุนแรงถึงชีวิตได้

ทุกคนที่ยังไม่ได้รับเชื้อ  เราต้องเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองตามคำแนะนำของทางหน่วยงาน  รัฐบาล  รวมถึงทางสาธารณสุขที่ออกมาให้คำแนะนำ  ป้องกันตัวเองตามข่าวสารต่างที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์  ให้เราปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ติดเชื้อเป็นวิธีที่ป้องกันดีที่สุดในเวลานี้

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  วิธีเล่นหวยหุ้น มือใหม่

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สุขภาพทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร